Käyttöehdot

Verkko-ostoksia koskevat ehdot ja edellytykset uwalls.fi

I. Määritelmät

1. Ostaja - luonnollinen henkilö, joka ostaa tavaroita henkilökohtaisiin, ei-liiketoiminnallisiin tarkoituksiin ja joka on tehnyt Myyjän kanssa sopimuksen tämän kaupantarjouksen ehtojen mukaisesti;

2. Siviililaki - 23. huhtikuuta 1964 annettu laki (vuoden 1964 säädöskokoelma, nro 16, kohta 93, sellaisena kuin se on muutettuna);

3. ostosäännöt (ehdot) - tämä asiakirja, joka koskee palvelujen tarjoamista uwalls.fi-verkkokaupan avulla.

4. verkkokauppa (kauppa, myyjä) - sijaitsee verkkosivustolla osoitteessa uwalls.fi, jonka kautta ostajalla on mahdollisuus tehdä tilauksia;

5. tuote - verkkokaupassa esitelty tuote;

6. myyntisopimus - KLW - Sp z o.o.:n ja Ostajan välillä tehty siviililain mukainen tavaroiden myyntisopimus, joka toteutetaan verkkokaupan kautta;

7. kuluttajan oikeuksia koskeva laki - 30. toukokuuta 2014 annettu kuluttajan oikeuksia koskeva laki (vuoden 2014 säädöskokoelma, kohta 827);

8. tavaroiden etämyyntiä koskevat ehdot - 18. heinäkuuta 2002 annettu laki sähköisten palvelujen tarjoamisesta (säädöskokoelma 2002 nro 144 kohta 1204., sellaisena kuin se on muutettuna);

9. tilaus - Myyjän verkkosivustolla näkyvän tuotevalikoimaluettelon yksittäiset tuotteet, jotka Ostaja on määritellyt hakemusta jättäessään.

II. Yleiset säännökset

2.1 Näissä käyttöehdoissa vahvistetaan uwalls.fi-verkkokaupan käyttöä koskevat säännöt;

2.2 Nämä säännöt sisältävät sähköisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetut periaatteet;

2.3 KLW - Sp z o.o., Kielecka 41A/8, 02-530, Mazowieckie Voivodship, Varsova. ([email protected])

2.4. Tämä sääntökirja määrittelee erityisesti:

 • - tilauksen tekemisen periaatteet verkkosivustomme kautta;
 • - oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät tuotteiden etämyyntiin verkkokauppamme kautta;
 • - säännöt, joita sovelletaan verkkokaupan kautta myytävien palveluiden myyntisopimuksiin.

2.5. Asiakkaan käyttämän tilausten tekemiseen tarkoitetun laitteiston ja tietokonejärjestelmän on täytettävä seuraavat vähimmäistekniset vaatimukset:

 • Windows-käyttöjärjestelmässä, Windows XP tai myöhempi - 512 MB RAM-muistia, 300 MB vapaata levytilaa
 • Mac OS X Lion (10.7) tai myöhempi - 64-bittinen Intel-järjestelmä, 512 MB RAM-muistia
 • 300 MB vapaata levytilaa
 • Linux Ubuntu 14.04 tai myöhempi - 512 MB RAM-muistia, 300 MB vapaata levytilaa

Selaimet:

 • Opera 12.17 tai myöhempi
 • Mozilla Firefox 35 tai myöhempi
 • Google Chrome 40 tai myöhempi
 • Safari 5.1.7 tai myöhempi
 • Internet Explorer 9.0 tai myöhempi

2.6 Verkkokaupan käyttöä varten Ostajalla on oltava käytössään tietokoneen työasema tai päätelaite, jossa on Internet-yhteys;

2.7 KLW - Sp z o.o:lla on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti oikeus tehdä kauppasopimus verkkokaupan kautta yli 18-vuotiaiden henkilöiden kanssa;

2.8 Ostajat voivat milloin tahansa tutustua näihin käyttöehtoihin uwalls.fi-sivuston etusivulla olevan linkin kautta;

2.9 Verkkokaupan sivuilla olevat tiedot tavaroista, kuvaukset, tekniset ja toiminnalliset parametrit sekä hinnat ovat siviililain 71 §:ssä tarkoitettu tarjous kauppasopimuksen tekemiseksi;

2.10. uwalls.fi-sivuston hinnat ovat voimassa siitä hetkestä alkaen, kun sähköpostiviesti, joka sisältää lopullisen vahvistuksen tilauksen tai tilausten kaikista osatekijöistä, on vastaanotettu. Tämä hinta ei muutu riippumatta myymälän hinnanmuutoksista, jotka voivat tapahtua yksittäisten tavaroiden osalta vasta sen jälkeen, kun ostaja on saanut edellä mainitun sähköisen vahvistuksen.

III. Verkkokaupan ehdot ja edellytykset

3.1 Tilauksen tekeminen edellyttää tavaroiden myyntiehtojen hyväksymistä ja henkilötietojen antamista täyttämällä tilauslomake;

3.2 KLW - Sp z o.o. voi riistää Asiakkaalta oikeuden käyttää verkkokauppaa ja voi myös rajoittaa Asiakkaan pääsyä verkkokaupan resursseihin osittain tai kokonaan välittömin vaikutuksin, jos Asiakas rikkoo myyntiehtoja ja erityisesti jos Asiakas:

- antanut tilauslomakkeessa tietoja, jotka eivät ole tosia, ovat epätarkkoja tai vanhentuneita, harhaanjohtavia tai loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia,

- on loukannut verkkokaupan avulla kolmansien osapuolten henkilökohtaisia oikeuksia, erityisesti verkkokaupan muiden asiakkaiden henkilökohtaisia oikeuksia,

- käyttäytyy muulla tavalla, jonka KLW - Sp z o.o. katsoo rikkovan sovellettavaa lainsäädäntöä tai yleisiä internetin käyttöä koskevia sääntöjä tai vahingoittavan KLW - Sp z o.o.:n hyvää mainetta.

3.3 Henkilö, jolta on riistetty oikeus käyttää verkkokaupan palveluja, ei saa tehdä tilausta uudelleen ilman KLW - Sp z o.o:n ennakkosuostumusta;

3.4 Varmistaakseen viestien ja tietojen siirron turvallisuuden verkkosivuston puitteissa tarjottujen palvelujen yhteydessä verkkokauppa toteuttaa teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka vastaavat tarjottujen palvelujen turvallisuusuhan tasoa, erityisesti toimenpiteitä, joilla estetään se, että luvattomat henkilöt saavat haltuunsa ja muokkaavat Internetissä siirrettyjä henkilötietoja;

3.5 Ostaja on erityisesti velvollinen:

- olemaan tarjoamatta tai siirtämättä laissa kiellettyä sisältöä, esim. sisältöä, joka edistää väkivaltaa, on herjaavaa tai loukkaa henkilökohtaisia oikeuksia ja muita kolmansien osapuolten oikeuksia,

- käyttämään verkkokauppaa tavalla, joka ei häiritse sen toimintaa, erityisesti käyttämällä tiettyjä ohjelmistoja tai laitteita,

- olla ryhtymättä esimerkiksi seuraaviin toimiin: ei-toivotun kaupallisen tiedon (roskapostin) lähettäminen tai lähettäminen verkkokaupassa,

- käyttämään verkkokauppaa tavalla, joka ei häiritse muita asiakkaita eikä KLW - Sp z o.o:ta,

- käyttämään verkkokaupan kaikkea sisältöä vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä,

- käyttää verkkokauppaa tavalla, joka on Puolan tasavallassa voimassa olevan lainsäädännön, näiden sääntöjen määräysten sekä Internetin käyttöä koskevien yleisten sääntöjen mukainen.

- ennen tuotteen käyttöä on tarkistettava kaikki tarvittavat tavaran parametrit (koko, määrä, grafiikan laatu), luettava ohjeet ja tavaroiden kokoonpanosäännöt (liimaus), jotka ovat saatavilla verkkosivustolla ja jotka sisältyvät pakollisesti tuotteen pakkaukseen.

Ostaja on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle välittömästi kaikista sääntöjenvastaisuuksista ennen tuotteen käyttöä. Jos tavaraa käytetään.

Ostajalla ei ole oikeutta esittää Myyjälle reklamaatiota tuotteen laadusta (virheistä). Vääränlaisesta käytöstä kokoonpanon (liimauksen) aikana aiheutuneet vauriot eivät anna ostajalle aihetta esittää reklamaatiota myyjää vastaan;

3.6 Verkkokauppa on Ostajien käytettävissä milloin tahansa. Tilausten vastaanottaminen Myyjän vahvistuksella - klo 9:00-18:00 maanantaista perjantaihin. Merkityn aukioloajan jälkeen tehdyt (lähetetyt) tilaukset otetaan vastaan (vahvistetaan) seuraavana työpäivänä.

IV. Myyntisopimuksen tekemistä koskeva menettely

4.1 Verkkokaupan kautta tehtävän kauppasopimuksen solmimiseksi on siirryttävä verkkosivulle, tehtävä valintoja ja suoritettava tarvittavat tekniset vaiheet näyttöön tulevien ohjeiden ja verkkosivulla saatavilla olevien tietojen perusteella;

4.2 Tilauksen tekemisen aikana - ennen "Tilaa ja maksa" -painikkeen painamista - Asiakkaalla on mahdollisuus muokata syötettyjä tietoja ja valita tuotteita. Tätä varten on noudatettava näytölle tulevia ohjeita ja verkkosivulla saatavilla olevia tietoja;

4.3 Kun Asiakas on antanut verkkokaupan käyttäjänä kaikki tarvittavat tiedot, näytöllä näkyy vahvistus tehdystä tilauksesta.

Tilauksen vahvistus sisältää seuraavat tiedot:

 • - tilatun tuotteen nimen,
 • - tuotteiden ja palveluiden hinnat,
 • - lisäkustannukset (jos sovellettavissa),
 • - tuotteen maksutavan,
 • - toimituspaikan.

4.4 Tilauksen tekemiseksi on hyväksyttävä käyttöehtojen sisältö, annettava tarvittavat henkilötiedot ja painettava "Tilaa ja maksa" -painiketta;

4.5 Asiakkaan tekemä tilaus on ilmoitus aikomuksesta solmia ja noudattaa KLW - Sp z o.o. kanssa tehtävää kauppasopimusta tämän sääntökirjan ja tuotteiden myyntiehtojen mukaisesti;

4.6 Tilauksen tehtyään Asiakas saa sähköpostiviestin otsikolla: uwalls.fi (verkkokaupan nimi) / tilausvahvistus numero **, joka sisältää lopullisen vahvistuksen kaikista tilauksen oleellisista osista;

4.7 Sopimus katsotaan solmituksi heti, kun yllä mainittu on vastaanotettu Asiakkaalta;

4.8 Myyntisopimus tehdään puolaksi ja/tai englanniksi kaupankäynnin periaatteiden mukaisesti.

V. Toimitus

5.1 Toimitamme tuotteitamme yksinomaan Puolaan, Itävaltaan, Belgiaan, Bulgariaan, Kroatiaan, Tšekkiin, Tanskaan, Viroon, Suomeen, Ranskaan, Saksaan, Kreikkaan, Unkariin, Italiaan, Latviaan, Liettuaan, Luxemburgiin, Alankomaihin, Portugaliin, Romaniaan, Slovakiaan, Sloveniaan, Espanjaan, Ruotsiin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Albaniaan, Montenegroon, Serbiaan, Makedoniaan, Turkkiin, Tšekkiin, Unkariin, Kyprokselle ja Maltaan;

Tilattuja tavaroita ei ole mahdollista noutaa henkilökohtaisesti myymälästämme.

Toimituskustannukset Puolan ulkopuolelle voi tarkistaa milloin tahansa tutaj.

5.2 Tilattujen tavaroiden toimituksen suorittaa ammattimainen kuriiripalvelu DPD asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Toimitus Puolan sisällä on maksuton, jos tilauksen loppusumma ylittää 200 PLN. Jos tilaus on alle 200 PLN, toimituskulut ovat 30 PLN;

5.3 Tilauksen toteuttaminen verkkokaupassa kestää enintään 5 työpäivää siitä hetkestä, kun maksu on hyvitetty tilille, mikä käsittää 1-2 päivää tuotantoa ja 2-3 päivää tilauksen kuljettamista asiakkaan ilmoittamaan paikkaan. Jos valitaan maksu toimituksen yhteydessä -vaihtoehto, tuotantoaika lasketaan siitä hetkestä, kun tilaus on tehty ja vahvistettu.

5.4 Jos tuotteessa on virheitä, ostajan on ilmoitettava siitä välittömästi myyjälle osoitteeseen lähetettävällä sähköpostiviestillä: [email protected].

VI. Hinnat ja maksutavat

6.1 Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki;

6.2 Klient ma możliwość zapłaty

- kartą kredytową lub elektronicznym przelewem bankowym,

- gotówką.

6.3 Płatność czekiem nie jest możliwa;

6.3.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia niektórych metod płatności w indywidualnych przypadkach.

VII. Peruuttamisoikeus

7.1 uwalls.fi on tilaustuotantopalvelu.

7.2 Ostaja määrittelee tilauksen parametrit - hän valitsee valokuvan, materiaalin, painokoon ja mahdollisesti viimeistelyvaihtoehdot.

7.3 Ostajan tilaama tuote (seinämaali, juliste, tarra, maalaus) konfiguroidaan yksilöllisen ja yksityiskohtaisen tilauksen perusteella , joten 30. toukokuuta 2014 annetun kuluttajan oikeuksista annetun lain 38 §:n 3 momentin mukaan (vuoden 2014 säädöskokoelma, kohta 827, sellaisena kuin se on muutettuna) ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa muualla kuin toimitiloissa tai etänä tehtyä sopimusta.

Kuluttajan oikeuksista annetun lain mukaan myymälä voi sulkea pois mahdollisuuden käyttää peruuttamisoikeutta, jos kyseessä on "sopimus, jossa suorituksen kohteena on muu kuin tehdasvalmisteinen tuote, joka on valmistettu kuluttajan määrittelyn mukaan tai joka palvelee hänen yksilöllisiä tarpeitaan".

VIII. Tavaroita koskevat valitukset

8.1 KLW - Sp z o.o. myyjänä vastaa asiakkaalle, joka on siviililain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuluttaja, takuuvelvollisuudesta virheistä siviililaissa, erityisesti siviililain 556 §:ssä ja 556 §:n 1 momentin 1-556 §:n 3 momentissa, mainitussa laajuudessa;

8.2 Valitukset, jotka johtuvat asiakkaan laissa taattujen tai näiden ehtojen perusteella myönnettyjen oikeuksien loukkaamisesta, on osoitettava seuraavaan osoitteeseen: KLW - Sp z o.o. , 1050, Bryssel, Belgia, Wise: Rue du Trône 100, 3 kerros., ([email protected]). Jos valitusta ei käsitellä edellä mainitussa määräajassa, valitusta pidetään perusteltuna.

8.3 Seinämaalauksen kiinnittämisen jälkeen esitettyjä vastalauseita tai kommentteja ei oteta huomioon.

IX. Sähköisten palvelujen tarjoamista koskevat valitukset

9.1 KLW - Sp z o.o. ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen verkkokaupan täysin moitteettoman toiminnan siinä määrin kuin se on nykyisten teknisten tietojen perusteella mahdollista, ja sitoutuu poistamaan kohtuullisessa ajassa kaikki asiakkaiden ilmoittamat väärinkäytökset;

9.2 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan KLW - Sp z o.o.:lle välittömästi verkkokauppapalvelun toiminnassa ilmenevistä sääntöjenvastaisuuksista tai häiriöistä;

9.3 Asiakas voi ilmoittaa kaupan toimintaan liittyvistä epäkohdista kirjallisesti osoitteeseen: 1050, Bryssel, Belgia, Wise: Rue du Trône 100, 3 kerros tai sähköpostitse osoitteeseen: 1050, Bryssel, Belgia, Wise: Rue du Trône 100, 3 kerros: [email protected];

9.4 Asiakkaan tulee ilmoittaa valituksessa nimensä, kirjeenvaihto-osoitteensa, verkkokaupan toimintaan liittyvän väärinkäytöksen tyyppi ja tapahtumapäivä;

9.5 KLW - Sp z o.o. sitoutuu käsittelemään jokaisen valituksen 14 päivän kuluessa, ja jos tämä ei ole mahdollista, ilmoittamaan asiakkaalle tämän ajan kuluessa, milloin valitus käsitellään.

X. Tekijänoikeus

10.1 Verkkokaupan tarjoamat tavarat on suojattu tekijänoikeudella. Ostajalla tai kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta valmistaa, levittää tai jäljentää verkkokaupan verkkosivustolla esitettyjä Myyjän tavaroita (mukaan lukien kuvat, diat, valokuvat). Edellä mainittujen tuotteiden käyttö on mahdollista vain Myyjän kirjallisella suostumuksella, joka voidaan myöntää tiettyyn tarkoitukseen ja tietyksi ajaksi;

10.2 Valokuvia, dioja, valokuvia, tekstejä, kuvia jne. saa julkaista vain Myyjän suostumuksella ja hänen ehtojensa mukaisesti;

10.3 Jos ostaja välittää omaa aineistoaan myyjälle, myyjä ilmoittaa täten omistavansa tekijänoikeudet näihin malleihin. Myyjä pidättää oikeuden vaatia kirjallista todistusta tekijyydestä. Jos todistusta tekijyydestä ei toimiteta, ostajaa pidetään epäluotettavana, ja myyjä voi peruuttaa tilauksen;

10.4 Muihin asioihin, joita tämä kohta ei koske, sovelletaan tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 02.04.1994 annetun lain säännöksiä.

XI. Loppumääräykset

11.1 KLW - Sp z o.o.:n ja asiakkaan, joka on siviililain 221 §:ssä tarkoitettu kuluttaja, välillä mahdollisesti syntyvien riitojen ratkaiseminen annetaan toimivaltaisten tuomioistuinten ratkaistavaksi siviiliprosessilain asiaa koskevien säännösten mukaisesti;

11.2 KLW - Sp z o.o.:n ja sellaisen asiakkaan, joka ei ole siviililain 221 §:ssä tarkoitettu kuluttaja, välillä syntyvien riitojen ratkaiseminen toimitetaan KLW - Sp z o.o.:n kotipaikan mukaisesti toimivaltaisille tuomioistuimille;

11.3 Ostajan tekemä tilaus uwalls.fi-sivuston kautta tarkoittaa, että asiakas on antanut 29. elokuuta 1997 annetun henkilötietolain säännösten mukaisen täyden ja ehdottoman suostumuksensa siihen, että KLW - Sp z o.o. käsittelee ja käyttää hänen henkilötietojaan. Nämä tiedot tallennetaan KLW - Sp z o.o.:n palvelimille, ja tietoturva on varmistettu sovellettavien säännösten mukaisesti. Myyjä takaa rekisteröidyn henkilötietojen säilytyksen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden;

11.4 Verkkokauppa pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin. 3.1 Tilauksen tekemistä varten muutokset julkaistaan verkkosivustolla. Asiakkaille, jotka ovat jo tehneet tilauksen, ilmoitetaan käyttöehtojen muutoksista sähköpostitse, ja heillä on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän kuluessa ilmoituksen päivämäärästä. Näihin ehtoihin tehdyt muutokset astuvat voimaan ilmoitusaikaajan päätyttyä. Ennen muutosten voimaantuloa tehtyihin tilauksiin sovelletaan tilauksen tekohetkellä voimassa olleita näiden Sääntöjen ehtoja;

11.5 Verkkokauppa pyrkii antamaan tavaroista kuvia ja kuvauksia, jotka vastaavat niiden todellisia ominaisuuksia. Koska todellisten värien toistamiseen Internetissä on rajallinen kaistanleveys, esitettyjä värejä on pidettävä likimääräisinä. Värikuvat voivat vaihdella ostajan näytön ja selaimen asetuksista riippuen.