Palveluehdot

§ 1: Yleiset ehdot

 1. Kauppa uwalls.fi
 2. Ehdot määrittävät uwalls.fi-verkkokaupan käytön ehdot ja säännöt, mukaan lukien vastuun laajuuden.
 3. Käyttämällä uwalls.fi-verkkokaupan palveluja käyttäjä vahvistaa lukeneensa ehdot,
  sekä hyväksyy kaikki sen määräykset ja sitoutuu noudattamaan niitä.
 4. Kaikki sopimussuhteet, jotka johtuvat kaupasta uwalls.fi:n ja asiakkaiden välillä, kuuluvat yleisiin kauppaehtoihin.
  Mahdolliset poikkeukset tarkastellaan vain, jos ne on etukäteen vahvistettu uwalls.fi:n ja asiakkaan välillä
  kirjallisessa muodossa tai ne on selkeästi määritelty näissä yleisissä kauppaehdoissa.
 5. Asiakas sitoutuu antamaan tilauslomakkeessa täydelliset ja totuudenmukaiset tiedot.
  Väärän tiedon antaminen johtaa Asiakkaan vastuuseen aiheutuneista vahingoista.
 6. Asioissa, joita ei ole säädetty näissä ehdoissa,
  erityisesti sähköisen tahdonilmaisun osalta, sovelletaan Kauppalaissa säädettyjä määräyksiä.

§ 2: Sopimuksen tekeminen

 1. Uwalls.fi:n verkkosivuilla tai muissa medioissa esitetyt kuvat ja kaikki muut tuotteet eivät ole kaupallinen tarjous Kauppalain 534 §:n mukaisesti,
  vaan ne ovat ainoastaan kutsu asiakkaalle tarkastella ostotarjousta. Ostotarjouksia voi tehdä uwalls.fi:n valmistamien verkkotilauslomakkeiden kautta.
 2. Asiakkaan tekemä tilaus on ostopalvelusopimuksen tekeminen ja se perustuu voimassa oleviin ehtoihin.
  Jokainen tilattu tuote on konfiguroitava asiakkaan toiveiden mukaisesti.
  Kaikkien konfigurointimahdollisuuksien on oltava tiedossa ja huomioitava kokonaishinta.
  Kaikki hinnat ilmoitetaan aina veroineen ilman toimituskuluja.
 3. Tarjotut artikkelit ovat vain malliesimerkkejä. Asiakas ei saa alkuperäistä kuvaa,
  vaan ainoastaan teeman mukaisen kopion valitusta materiaalista ja valitusta tekniikasta.
 4. Tilauksen teon jälkeen Asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on yhteenveto ostoksista.
  Tilausprosessin aloittamisajankohtana pidetään seuraavaa arkipäivää maksun hyväksymisen tai kirjauksen jälkeen.
 5. uwalls.fi pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä palvelun suorittamisesta ja tilauksen täyttämisestä, jos tuotteet sisältävät laittomia sisältöjä,
  hyvien tapojen vastaisia tai yhteiskunnallisten sääntöjen vastaisia. Kauppa pidättää myös oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja tarjouksessa,
  samoin kuin muutoksiin toimitettavien artikkeleiden toimituskuluissa.

§ 3: Maksuehdot

 1. uwalls.fi hyväksyy vain etukäteismaksun toimeenpantavasta tilauksesta.
 2. Tuotteiden maksut voidaan suorittaa etukäteismaksuna annetulle tilinumerolle, PayU- ja PayPal-turvallisuusmaksujärjestelmissä tai käteisenä noudettaessa.
 3. Maksu katsotaan suoritetuksi, kun maksu on kirjattu tilille.

§ 4: Toimitusehdot

 1. Tilatut tuotteet toimitetaan asiakkaalle kuriirin kautta, henkilökohtaista noutoa ei ole mahdollista.
 2. Jokaisella myymälän tarjotulla tuotteella on määritelty tilauksen toimitusaika. Se alkaa, kun maksu on kirjattu kaupan tilille.
  Erilaiset toimitusajat toimitetaan kokonaisuudessaan, eli pisimmän ilmoitetun ajan kuluttua.
  Poikkeustapauksissa kaupalla on oikeus lähettää kukin tuote erillisenä lähetyksenä.
 3. Toimituskulut lasketaan yksittäiselle tilaukselle ja ne näkyvät Konfiguraattorissa lopullisena hintana.
  Toimituskulu lisätään jokaiseen tilaukseen riippumatta toimitustavasta.
 4. Mikäli toimitettu tuote ei vastaa sopimuksen ehtoja meidän aiheuttamistamme syistä,
  asiakkaan on myönnettävä meille ylimääräinen kahden viikon toimitusaika.

§ 5: Kuljetuksen aikana syntyneet vauriot

 1. Ostajan on tarkistettava toimituksen kunto kuriirilta sen vastaanottamisen yhteydessä. Jos sisältö on vaurioitunut tai avaamisen merkit ovat nähtävissä,
  toimituksen vastaanottoa ei saa vahvistaa, vaan kuljettajalta on pyydettävä vahinkoprotokollan laatimista.
 2. Asiakkaan on ilmoitettava myymälälle mahdollisimman pian yrittämästään vaurioituneen toimituksen toimittamisesta.

§ 6: Vastuun rajoitus

 1. uwalls.fi ei ole vastuussa pysyvän pääsyn puutteesta verkkokauppaan ja järjestelmän toimintanopeudesta, samoin kuin teknisistä ja elektronisista virheistä,
  jotka syntyvät tilauksen tekemisen aikana, jos niiden syntymiseen vaikuttavat tekijät ovat sellaisia, joihin kaupalla ei ole vaikutusvaltaa.

 § 7: Sopimuksen peruutusoikeus

 1. uwalls.fi on palvelu tuotannolle pyynnöstä. Asiakas määrittelee itse tilauksen parametrit alkuperäisestä valinnasta kuvasta, materiaalista,
  tulostuksen koosta valitsemaan tuotteen viimeistelyvaihtoehdot. Tuotanto toteutetaan siis alusta lähtien asiakkaan tilauksen mukaisesti.
  Tämän lisäksi artiklassa 8 yksityiskohtaisesti kuvatuissa poikkeuksissa Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta peruuttaa sopimusta.
 2. Edellä mainitun vuoksi oikeutta sopimuksen peruuttamiseen artiklan 7 §:n 1 momentin (eli 10 päivän peruutusaika ilman syytä),
  ei lopullisesti sovelleta seuraavissa sopimuksissa:
 • koskien toimitusta tavaroille, jotka on valmistettu ja toteutettu asiakkaan erityispyynnöstä, mukaan lukien valokuvatapetit, kuvat, julisteet,
  tarrat ja muut tuotteet, jotka on tehty Uwallsin kuvagalleriasta.
 • koskien tavaroita, jotka on tilattu ja joita käytetään Asiakkaan liiketoiminnan harjoittamiseen

§ 8: Valitus ja palautus

 1. Valituksen perusteena eivät voi olla merkittävät poikkeamat tuotteen toimittamasta tuotteesta kaupassa tarjotusta tuotteesta.
  Merkityksellisiksi poikkeamiksi katsotaan pienet erot muodossa, alustan tyypissä ja laadussa, joita teknologisesti tuotantoprosessissa ei voi välttää.
  Valituksen perusteena eivät myöskään voi olla erot todellisen tuotteen väristä tietokoneen näytön väriin nähden.
  Kauppa ei myöskään hyväksy valituksia, jos asiakas käsittelee tuotetta väärin tai asentaa sen osaamattomasti.
 2. Myyjä vastaa ostajalle, jos myyty tuote on viallinen ja vähentää sen arvoa tai käyttömahdollisuuksia,
  jos tuotteella ei ole ominaisuuksia, joista myyjä antoi ostajalle vakuutuksen, tai jos tuote toimitettiin ostajalle puutteellisessa tilassa.
  Tässä tapauksessa asiakas voi vaatia tuotteen saattamista sopimuksen mukaiseen tilaan maksuttomalla korjauksella tai uudella tuotteella.
 3. Valitukset hyväksytään, jos asiakas ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla, faksilla tai postitse huomattavasta tuotteen viasta tai väärästä toimituksesta 2 viikon kuluessa tuotteen toimittamisesta.
 4. Jos uwalls.fi toimittaa täydennysosana toimitusta virheettömän tuotteen, se voi vaatia viallisen tuotteen palauttamista asiakkaalta.
 5. Fototapetin kiinnittämisen jälkeen valituksia ei hyväksytä eikä niitä käsitellä. Kaikki huomautukset ja kommentit tulee tehdä välittömästi tuotteen purkamisen ja tarkastamisen jälkeen.

§ 9: Myyjän peruuttaminen sopimusehdoista

 1. uwalls.fi pidättää itselleen oikeuden peruuttaa sopimusehdot ilman asiakkaan oikeutta vaatia korvausta 7 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä,
  jos esiintyy uwalls.fi:stä riippumattomia olosuhteita, joita ei voitu ennustaa.
  Peruuttamisen perusteena määrättynä aikana on myös kaupan rakenteeseen kohdistuva ulkopuolisten henkilöiden puuttuminen,
  minkä seurauksena kaupan toiminnallisuus, palvelun parametrit sekä tilauksen ja hintojen tekemisen mekanismi ovat muuttuneet.
 2. uwalls.fi pidättää itselleen oikeuden peruuttaa toimeenpanosta:
 • kolmansien osapuolien henkilökohtaisia oikeuksia loukkaavien tilausten,
 • tilausten, jotka sisältävät väkivaltaa, profanaatiota, pornografiaa tai muita ristiriitaisia sisältöjä voimassaolevan lainsäädännön ja yleisesti hyväksyttyjen normien kanssa.

§ 10: Tekijänoikeudet

 1. Tuotteiden ostaminen ei tarkoita tekijänoikeuksien tai immateriaalioikeuksien hankkimista ostettuihin tuotteisiin.
 2. uwalls.fi:ltä myydyt tuotteet ovat maailmanlaajuisesti tekijänoikeuksien alaisia. Asiakkaalla tai kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta tuottaa, levittää tai kopioida uwalls.fi-tuotteita.

§ 11: Henkilötiedot

 1. Tilatessaan verkkokaupasta asiakas antaa samalla suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tarvittavassa laajuudessa sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.
 2. Asiakkaan antamat henkilötiedot ovat suojattuja 29.08.1997 päivätyn henkilötietolain mukaisesti. uwalls.fi tekee kaikkensa,
  jotta kolmansilla osapuolilla ei ole luvattomasti pääsyä näihin tietoihin.
 3. Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille markkinointitarkoituksiin.

§ 12: Loppumääräykset

 1. Asioissa, joita ei ole säädetty näissä säännöissä, sovelletaan siviililain tai muiden lakien säännöksiä,
  joita koskee toiminta verkkopalveluissa ja verkkokaupoissa.
 2. uwalls.fi pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia näissä säännöissä.